روش های قدیمی گارنتی  وارنتی عادلانه نبودند. امروزه می توانید با دستگاه های فرارس کنترل، گارنتی هوشمند به مشتری خود ارائه دهید.

طرح مسئله

فرض کنید شما دستگاه خود را به مدت یک سال گارنتی می کنید. یا دستگاه خود را به کسی اجاره می دهید .

یکی از مشتری ها، به صورت سه شیفت از دستگاه شما کار می کشد و این کار زیاد دستگاه باعث استهلاک زیاد می شود و هزینه های گارنتی و خدمات پس از فروش و تعمیر نگهداری شرکت شما را بالا می برد و شما هم از این موضوع خبردار نمی شوید اما به خاطر تعهد یکساله مجبور هستید پاسخگوی همه جانبه مشتری باشید.

ماژول های فرارس کنترل می توانند مدت زمان کارکرد دستگاه را به شما خبر بدهند و همچنین می توانید چندین نقطه زمانی تعریف کنید تا هر زمان به آن نقطه رسید، به شما خبر دهد که مثلا دستگاه آقای محمدی در بوشهر 3000 ساعت کار کرده است.

در این صورت شما از تعهد گارنتی خود باخبر می شوید.

فرض کنید شما به مشتری خود زنگ بزنید و به او بگویید دستگاه شما 5000 ساعت کار کرده و زمان تعویض تیغه ها یا فیلتر های آن فرا رسیده است. مشتری شما قبل از اینکه دستگاه متوقف شود و خط بخوابد، از شما تیغه یا فیلتر را خریداری می کند و شما هم از فرسوده شدن و مستهلک شدن اضافه دستگاه باخبر می شوید .

همچنین در هر زمان می توانید کلا دستگاه مشتری را از کار بیندازید یا دوباره به کار بیندازید. ( برای دستگاه های کرایه ای )