⚪ سنسورهای چشمی، نوری، تشخیص بدن، تشخیص مایعات،تشخیص گاز و …\

  • 🔴 برقراری تماس فوری یا ارسال پیامک پس از فعال شدن سنسور
  • برقراری تماس و پیامک در صورت عبور از حد مجاز فشار،

با وصل کردن انواع سنسورهای مختلف به ورودی های ماژول های فرارس، کاربری های زیادی از دستگاه بگیرید.مثلا با وصل کردن یک میکروسوییچ باز و بسته شدن یک درب یا روشن شدن یک نوار نقاله یا …. را حس کنید و یا اینکه با وصل کردن یک سنسور فشار، افزایش یا کاهش بیش از حد فشار را به کاربر مدیر خبر دهید.

شما همکار گرامی نیز اگر تجربه مشابهی دارید، یا کار مشابهی انجام داده اید، آن را در دیدگاه ها با نام خودتان بنویسید تا در خرید بعدی از تخفیف ویژه برخوردار شوید.