سناریو
نگهبانان محوطه یک کارخانه یا یک سایت نظامی و یا … به صورت مدام گشت زنی می کنند و در صورت مشاهده حادثه خاص یا مورد مشکوک سریعا باید یکدیگر را با خبر کنند یا آژیر را از هر فاصله ای به صدا در آورند.
برای این راه حل، فرارس کنترل ماژول remote 4H را با آنتن هوایی پیشنهاد می کند.این ریموت صنعتی با یک آنتن هوایی در فضای باز، یک شعاع یک کیلومتری برد خواهد داشت و به تعداد ریموت به آن وصل می شود تا هر نگهبان یک ریموت همراه خود داشته باشد.

همچینن برای اینکار می توانید از سیستم های آلارم وایرلس فرارس کنترل استفاده کنید.  در آلارم وایرلس شما محدودیتی در شعاع کار ندارید. شعاع می تواند تا بیست کلیومتر بست یابد