سناریو :
شخصی به سمت باغ یا محل کار خود حرکت می کند.پیش از رسیدن به باغ یا محل کار خود، یک تک زنگ روی یک شماره می زند و کولرگازی شروع به کار می کند تا هوای شرجی را از بین ببرد یا با روشن شدن شوفاژ محل گرم شود.

همچنین وقتی شخص به نزدیک ورودی باغ رسید، می تواند با یک اس ام اس، چراغ های ورودی باغ را روشن کند.

روشن کردن کولرها و پکیج ها یا شوفاژها یا چراغ های  باغ و ویلا و اداره قبل از رسیدن به محل فقط با یک تک زنگ!

به عنوان مثال یک خانواده قبل از رسیدن به باغ یا ویلای شخصی، کولر گازی یا شوفاژ را روشن می کنند تا هوا را از حالت غیر مساعد خارج کنند و کاملا ایده آل به محل خود برسند.یا اینکه چراغ های ورودی باغ و ویلای شخصی را روشن می کنند تا با آسودگی وارد محل خود شوند.

به عنوان مثال دیگر شخصی که در دفتر شخصی یا اداری خود کار می کند، قبل از رسیدن به دفتر کولر گازی را روشن می کند و یا اینکه با یک اس ام اس به کولر گازی یک وظیفه می دهد که مثلا ساعت 7صبح هر روز روشن شو و ساعت 13 بعد از ظهر نیم ساعت قبل از تعطیلی خاموش شو.

شما همکار گرامی نیز اگر تجربه مشابهی دارید، یا کار مشابهی انجام داده اید، یا مورد خاصی را تجربه کرده اید که نیاز می بینید دیگران نیز بدانند، آن را در دیدگاه ها با نام خودتان بنویسید تا در خرید بعدی از تخفیف ویژه برخوردار شوید.