کاربردهای راه حل هشدار قطعی برق :

تمامی دستگاه های فرارس کنترل توانایی تشخیص قطعی برق را دارند و همچنین علاوه بر تشخیص قطعی برق، توانایی انجام کار کنترلی را هم دارند.  مثلا یک دستگاه SMS24 ساده راه به شکلی که در صفحه دزدگیر تجهیزات برق توضیح داده شد برای یک استخر ماهی می بندیم و وقتی برق قطع شد، یکی از رله های دستگاه را به آژیر وصل می کنیم تا صدای آژیر به صدا در آید.همچنین رله دوم را به برق اضطراری استخر ماهی وصل می کنیم.

حال وقتی برق ناگهان قطع شد، دستگاه علاوه بر تماس با مدیران مرکز و نگهبانان، برق اضطراری را وارد مدار می کند و همپچنین آژیر را برای آگاه شدن نگهبان به صدا در می آورد.

صنایع مختلفی ممکن است به این هشدار قطعی برق نیاز داشته باشند.اگر شما هم نمونه ای دیگر را می شناسید در کامنت های این صفحه بنویسید تا در خرید بعدی از تخفیف ویژه ای برخوردار شوید.

برای اطلاعات بیشتر می توانید نحوه سیم کشی و بستن دستگاه برای تشخیص قطعی برق را در این صفحه ببینید