با ماژول های فرارس کنترل می توانید از هر فاصله ای سرور خود را در اتاق سرور ریست کنید.

در کار با سرورها،‌بسیاری موارد پیش می آید که نیاز داریم سرور را از فاصله بسیار دور یا حتی کشوری دیگر ریست کنیم. برای اینکار مجبور خواهیم به دیتا سنتر تماس بگیریم و تیکت دهیم و آنها طی مراحلی با گرفتن یک یا دو روز وقت سرور را ریست کنند.

اما اگر یکی از کنترل کننده های فرارس کنترل را قبل از سرور نصب کنید،‌به راحتی می توانید سرور را ریست کنید. تنها با یک اس ام اس یا تک زنگ !