با استفاده از ماژول های فرارس کنترل، می توانید درب اتوماتیک یک مجتمع مسکونی را با تماس تلفنی مستقیم اعضای ساختمان باز کنید.

به عنوان مثال شما به عنوان یک سکنه ساختمان، قبل از اینکه به درب منزل برسید، یک تک زنگ به سیم کارت روی دستگاه فرارس کنترل می زنید و وقتی به درب ساختمان می رسید درب پارکینگ برای شما باز شده و آسانسور هم به پارکینگ آمده و نیاز نیست شما مدتی منتظر پایین آمدن اسانسور بمانید.

برای اینکار تنها کافی است یکی از ماژول های اس ام اسی فرارس کنترل را در تابلو برق آسانسور یا درب برقی پارکینگ قرار دهید و خروجی رله آن را به کلید فرمان وصل کنید و سپس هر کدام از ساکنین منزل شماره موبایل خود را برای شناسایی به دستگاه بفرستند.

فرارس کنترل فراروی شما از هر فاصله ای

 

شما همکار گرامی نیز اگر تجربه مشابهی دارید، یا کار مشابهی انجام داده اید، یا مورد خاصی را تجربه کرده اید که نیاز می بینید دیگران نیز بدانند، آن را در دیدگاه ها با نام خودتان بنویسید تا در خرید بعدی از تخفیف ویژه برخوردار شوید.

 

صدا زدن درب پارکینگ و آسانسور
صدا زدن درب پارکینگ و آسانسور