“آژیر خطر بی سیم وایرلس آلارم” zoom

Hover

“آژیر خطر بی سیم وایرلس آلارم”
Full Screen

آژیر خطر بی سیم وایرلس آلارم

برخی کاربردهای این سیستم ها
آژیر خطر و اعلام حریق در بخش های مختلف کارخانه های بزرگ

برای احضار نگهبان در بیمارستان ها

برای کشتی رانی

برای کنترل نور باند هلیکوپتر

خبر سریع در مراکز امنیتی

برای نیروگاه ها برای اعلام سریع قطعی برق

برای پادگان ها، سیستم آژیر بی سیم

 

توضیحات

 

به عنوان مثال، شما نیاز دارید در”آژیر خطر بی سیم وایرلس آلارم” دوازده نقطه یک کارخانه با شعاع 5 کیلومتر، کلید های خبر سریع قرار دهید تا کارگران هر بخش بتوانند از فاصله 5کیلومتری با فشار دادن یک کلید، خطر یا آتش سوزی یا … را به مرکز خبر دهند. شما با خرید یک گیرنده و دوازده فرستنده دارای کلید صنعتی، این نیاز خود را برآورد خواهید کرد.

برای اطلاعات بیشتربا شماره تلفن09192770913 تماس بگیرید

 

تماس با بخش فروش