مکان یاب

این ماژول الکترونیکی علاوه بر کلیه امکانات یک SMS کنترل، با GPS بسیار قدرتمند می تواند مکان دستگاه را پیامک کند.

 

برخی کاربرد های این دستگاه : 

 

مکان یاب

اجاره به شرط تملیک : 

بسیاری از سازنده

های دستگاه ها و ماشین آلات، کالای خود را در نهایت به صورت اجاره به شرط تملیک به فروش می رسانند و معمولا از خریداران ضمانت هایی به صورت چک و سفته می گیرند و گاها با بد عهدی خریداران مواجه می گردند که صدمات و خسارات زیادی را به شرکت تولید کننده وارد می کند.در این زمان حداقل انتظار فروشنده این است که بداند دستگاهش کجاست و برای بازپس گیری آن از مراجع قضایی اقدام کند.با نصب این دستگاهاین حداقل انتظار برآورده می شود.

 

یافتن مکان سارق

تابلو برق ها و تجهیزاتی که در بیابان و جنگل نصب می شوند :  

از جمله کاربرد های این دستگاه جلوگیری از سرقت تابلوهای برق نصب شده در بیابان ها  و مکان یاب یا دور از شهر می باشد.باطری داخلی این دستگاه می تواند تا 5 ساعت بعد از دزدیده شدن مکان دستگاه را اعلام کند.

اجاره به شرط تملیک : 

بسیاری از سازنده

های دستگاه ها و ماشین آلات، کالای خود را در نهایت به صورت اجاره به شرط تملیک به فروش می رسانند و معمولا از خریداران ضمانت هایی به صورت چک و سفته می گیرند و گاها با بد عهدی خریداران مواجه می گردند که صدمات و خسارات زیادی را به شرکت تولید کننده وارد می کند.در این زمان حداقل انتظار فروشنده این است که بداند دستگاهش کجاست و برای بازپس گیری آن از مراجع قضایی اقدام کند.با نصب این دستگاهاین حداقل انتظار برآورده می شود.

 

یافتن مکان سارق

تابلو برق ها و تجهیزاتی که در بیابان و جنگل نصب می شوند :  

از جمله کاربرد های این دستگاه جلوگیری از سرقت تابلوهای برق نصب شده در بیابان ها  و مکان یاب یا دور از شهر می باشد.باطری داخلی این دستگاه می تواند تا 5 ساعت بعد از دزدیده شدن مکان دستگاه را اعلام کند.

 

درباره نویسنده: