مزیت کنترل با SMS این است که مشتری شما هیچگونه محدودیت فاصله ندارد و حتی از فاصله هزاران کیلومتر می تواند پمپ ها و دستگاه های مختلف صنعتی و روشنایی را خاموش روشن کند و یا از میزان دما یا فشار یا …یک دستگاه یا سالن با خبر شود و همچنین از وضعیت فعلی آنها گزارش گیری کند.برای بررسی اس ام اس کنترلر های فرارس کنترل کلیک کنید.