به جای SMS دادن یا زنگ زدن و به خاطر سپردن اینکه کدام رله را برای چه تجهیزی استفاده کرده اید، می توانید از نرم افزارهای اندروید تولید شده مختص اینکار را به مشتری نهایی خود بدهید. ادامه مطلب