با قرار دادن برخی قطعات ساده در کنار یک ریموت کنترل یا SMS کنترلر می توانید کاربری های جالب و مختلفی از سیستم بگیرید.مثلا با قراردادن یک باطری و یک منبع تغذیه اضافه در کنار یک اس ام اس کنترلر می توانید قطعی برق، هشدار قطعی برق، هشدار دزدی ترانس کشاورزی، هشدار دزدی کابل برق را تشخیص دهید.برای بررسی بیشتر اینگونه موارد به تب راه حل ها در منو وارد شوید.برای بررسی پکیج های پیشنهادی فرارس کنترل کلیک کنید.